Lastnik in upravljalec spletnega mesta www.pergola-agava.si:
SOLTEC d.o.o.,  Obrtna 9, 8257 DOBOVA
Zakoniti zastopnik: Miroslav Požar

1. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Za namen obveščanja preko telefona in elektronske pošte hranimo naslednje podatke:
– naslov elektronske pošte,
– ime,
– priimek,
– telefonska številka.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena. Zbrane osebne podatke uporabljajo naši naslednji oddelki: prodaja, marketing.

2. Iznos

Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije.

3. Obdobje hrambe

Zbrane osebne podatke posameznikov hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma trajno izbrišemo.

4. Kako varujemo zbrane osebne podatke

Vedno posredujemo zgolj vsebine in informacije, nikoli pa ne zahtevamo številke kreditnih kartic ali drugih podatkov, ki bi lahko bili zlorabljeni s strani spletnih kriminalcev. Spletna stran www.pergola-agava.si gostuje na varnem spletnem strežniku in je podvržena rednim varnostnim pregledom.

Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za zgoraj navedene namene, jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam, razen partnerjem, ki nam pomagajo vzdrževati spletno stran, ki pa so zavezani varovati osebne podatke pod istimi pogoji kot to velja za Soltec d.o.o..

V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

5. Pravice posameznika

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva sledeče:
– vpogled,
– popravek,
– popoln izbris,
– prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,
– prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

Zahtevo lahko pošlje preko e maila [email protected] ali pisno po pošti na sedež podjetja.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Ekipa pergola-agava.si spoštuje vašo zasebnost v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZOVP-1 (uradno prečiščeno besedilo), ZVOP-1-UPB1 UL RS 94/07), zato na spletni strani www.pergola-agava.si izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.