Produkt Pergola Agava SL predstavlja bioklimatsko pergolo, ki je sestavljena iz aluminijastih sestavnih delov, stebrov, nosilcev in rotirajočih lamel. Pergola je izvedena v skladu s harmoniziranim standardom SIST EN 13561. V skladu s tem standardom izdajamo tehnično soglasje in CE znak. Deklarirana lastnost po standardu je odpornost na veter do razreda 3. Izjava o skladnosti je del Navodil za uporabo in vzdrževanje.

Bioklimatska pergola kot senčilo, se razlikuje od običajno izgrajenih nadstreškov s klasično streho, ki morajo po gradbenih zakonih in predpisih biti zmožni prenašati obtežbe glede na predpise in glede na lokacijo postavitve. Bioklimatska pergola je senčilo, pri katerem je potrebno lamele v primeru večje obtežbe (veter, sneg,..) odpreti, kar je navedeno v Ceniku, Katalogu in Navodilih za uporabo in vzdrževanje. Nosilnost z zaprtimi lamelami je navedena s pomočjo pripravljenih grafikonov v Katalogu in je odvisna od dimenzij pergole. V grafikonih je prikazana funkcionalna nosilnost lamel (pomik 1/200 razpona), v odvisnosti od dodatne obtežbe in izbrane dolžine lamele. Glede na želeno nosilnost je mogoče izbrati različne tipe pergole (160/28, 170/28, 170/36, 240/36, 240/60 ). Uporabnik je dolžan spoštovati in uporabljati Navodila za uporabo in vzdrževanje, ter preprečiti obremenitve, ki ne bi bile v skladu z mejno funkcionalno nosilnostjo. Soltec zato zagotavlja Navodila za uporabo in vzdrževanje ter, kot pomoč, nudi elektronske rešitve z vremenskim senzorjem, ki zagotavlja, da se lamele samodejno odprejo, v primeru večjih snežnih obtežb ali vetra.

Funkcionalna nosilnost lamel, ki predstavlja stanje, pri katerem poves znaša 1/200 razpona, je skladna tudi z mejnim pomikom, ki ga Evrokod priporoča za nosilne elemente streh (SIST EN 1990). Kadar pomiki niso ključnega funkcionalnega pomena, so lahko večji, v skladu z dogovorom z naročnikom. Računski pomik zaradi lastne teže, skupaj z dovoljeno dodatno obtežbo po grafikonu, znaša 1/200 dolžine. S tem pogojem in v tem pogledu, je pergola Agava zasnovana in skladna tudi z določili Evrokodov, ki sicer veljajo za izgrajene strehe.