MIRKO POŽAR
direktor
[email protected]

SAŠA POŽAR
vodja kadrov in prodaje
[email protected]

Dr. NIKO KRISTANIČ
vodja razvoja

SILVIJA CIRNSKI
back office asistent

VESNA LETIČ
vodja financ

PETER KOVAČIČ
senior sales manager

CARMEN HOSTNIK
senior sales manager

EVA JAKOŠ
marketing assistant – student

ANDREJ ZUPANČIČ
sales manager

JERNEJ GORINŠEK
vodja nabave

PRIMOŽ POGAČNIK
project manager

IDRIZ SELIMOVIĆ
vodja proizvodnje