MIRKO POŽAR
direktor
[email protected]

SAŠA POŽAR
vodja kadrov in prodaje
[email protected]

Dr. NIKO KRISTANIČ
vodja razvoja

VESNA LETIČ
vodja financ

PETER KOVAČIČ
senior sales manager

CARMEN HOSTNIK
senior sales manager

ANDREJ ZUPANČIČ
sales manager

JANKO VIRANT
regional sales manager

PRIMOŽ POGAČNIK
project manager

ANJA GODLER
marketing assistant