MIRKO POŽAR
direktor
[email protected]

SAŠA POŽAR
vodja kadrov in prodaje
[email protected]

Dr. NIKO KRISTANIČ
vodja razvoja

VESNA LETIČ
vodja financ

PETER KOVAČIČ
senior sales manager

ANDREJ ZUPANČIČ
sales manager

JANKO VIRANT
regional sales manager

PRIMOŽ POGAČNIK
project manager

REFIK FOČIČ
konstrukter

ANITA BARJAKTARIĆ ŠAVRIČ
vodja oddelka pergol