Naziv naložbe: Digitalna preobrazba podjetja SOLTEC d.o.o.

Naložba je bila za sofinanciranje izbrana na javnem razpisu »P4D React EU – Spodbude za
digitalno transformacijo MSP«.

Projekt znaša 165.821,00 EUR neto od tega znašajo lastna sredstva 66.328,40 EUR in
nepovratna spodbuda 99.492,60 EUR.

Glavni namen/cilj naložbe: investicija in planirani ukrepi bodo omogočili večjo avtomatizacijo
prenosa podatkov, boljše uporabniške izkušnje kupcev, bolj učinkovito opravljanje nabave,
kadrovske in razvojne funkcije ter dvig digitalnih kompetenc zaposlenih. Digitalna preobrazba
bo vplivala na boljšo učinkovitost, višji nivo storitev, večjo fleksibilnost in odzivnost. S pomočjo
digitalne preobrazbe si želimo ustvariti prilagodljive poslovne in proizvodne procese, ki bodo
odporni na spremembe tudi v prihodnosti.

Cilji naložbe so: večja konkurenčnost, povečanje razvojne naravnanosti, izboljšanje
kompetenc zaposlenih, dvig dodane vrednosti na zaposlenega.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19. Več informacij o evropski
kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na spletni strani www.eu-skladi.si.

EU-sklad