Vlasnik i upravitelj mrežnog mjesta www.pergola-agava.si:
SOLTEC d.o.o., Obrtna 9, 8257 DOBOVA
Zakonski zastupnik: Miroslav Požar

1. Uporaba, opseg i svrha čuvanja i obrade

Osobne podatke čuvamo i obrađujemo u svrhu održavanja kontakta s klijentima, marketinškog obavještavanja putem e-pošte, promicanja prodaje, profiliranja klijenata radi prilagođavanja ponude sadržaja i proizvoda klijentima putem e-pošte i mrežnih stranica. U svrhu obavještavanja putem telefona i e-pošte čuvamo sljedeće podatke:
– adresu e-pošte,
– ime,
– prezime,
– telefonski broj.

Osobne podatke prikupljamo uz izričitu privolu, odnosno suglasnost ispitanika. Suglasnosti pohranjujemo zajedno s njihovim sadržajem i sadržajem obrasca putem kojeg su pribavljene. Prikupljene osobne podatke upotrebljavaju naši sljedeći odjeli: prodaja, marketing.

2. Iznos

Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na teritoriju Republike Slovenije.

3. Razdoblje pohrane

Prikupljene osobne podatke pohranjujemo do opoziva suglasnosti za pohranu i obradu podataka ispitanika. Nakon opoziva suglasnosti ispitanika bezodložno trajno brišemo njegove osobne podatke.

4. Kako čuvamo prikupljene osobne podatke

Uvijek dostavljamo samo sadržaj i informacije, a nikada ne tražimo brojeve kreditnih kartica ili druge podatke koje bi mogli zloupotrijebiti kriminalci na internetu. Mrežna stranica www.pergola-agava.si gostuje na sigurnom mrežnom poslužitelju i podliježe redovitim sigurnosnim pregledima.

Prikupljene osobne podatke upotrebljavamo isključivo u gore navedene svrhe, ne prodajemo ih i ne dostavljamo ih trećim osobama, osim partnerima koji nam pomažu održavati mrežnu stranicu, a koji imaju obvezu čuvati osobne podatke pod istim uvjetima kao i tvrtka Soltec d.o.o.

U iznimnim slučajevima, u skladu sa zakonom, vaše osobne podatke možemo proslijediti državnim tijelima i tijelima zaduženima za sigurnost, ako bi oni poslali službeni zahtjev za dostavljanje osobnih podataka.

5. Prava ispitanika

Svaki ispitanik za svoje podatke može u svakom trenutku zatražiti sljedeće:
– uvid,
– ispravak,
– potpuno brisanje,
– prijenos drugom pružatelju srodnih usluga,
– prekid obrade i pohrane, odnosno opoziv suglasnosti za obradu i pohranu bez utjecaja na zakonitost obrade koja se na temelju privole, odnosno suglasnosti izvodila do njezina opoziva.

Zahtjev može poslati putem e-pošte na [email protected] ili u pisanom obliku poštom u sjedište tvrtke.

U slučaju da smatra da su mu s naše strane na bilo koji način prekršena prava iz naslova zaštite njegovih osobnih podataka, svaka ispitanik može u bilo kojem trenutku predati pritužbu nadzornom tijelu – Službeniku za zaštitu podataka u Republici Sloveniji:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Tim pergola-agava.si poštuje vašu privatnost u skladu sa zakonodavstvom (Zakon o zaštiti osobnih podataka, ZVOP-1, „Uradni list RS“ br. 94/07 i GDPR), stoga na mrežnoj stranici www.pergola-agava.si izvodimo sve aktivnosti za zaštitu i etično postupanje s vašim osobnim podatcima.