Redovito održavanje proizvoda “Agava outdoor living” – pergole, fiksne nadstrešnice i dodatna oprema – uvjet je za održavanje osnovnih svojstava proizvoda i njihov dug vijek trajanja. Najveća pogreška koju možemo napraviti kao odgovoran vlasnik je prepuštanje proizvoda utjecaju okoliša bez ikakvog održavanja.

U tvrtki SOLTEC pružamo profesionalnu uslugu servisa i redovite preglede u svrhu održavanja koje provode naši serviseri. Profesionalno izvršavanje redovitih pregleda u svrhu održavanja i servisa jamči dugotrajno i besprijekorno funkcioniranje proizvoda i povezane uštede.

Cjenik održavanja i servisiranja proizvoda "Agava outdoor living"

Radovi servisa i održavanja obavljaju se na temelju pisanog naloga putem elektroničkog obrasca. ZAHTJEVA ZA SERVIS

Molimo vas da uz nalog obavezno navedete:

  • Broj projekta proizvoda
  • Detaljan opis pogreške, odnosno kvara
OPIS USLUGEZEMLJAJEDINICA MJERENETO TROŠAK SATAPOREZ U %VRIJEDNOST POREZAUKUPNI BRUTO TROŠAK
1REDOVITA USLUGA GODIŠNJEG
ODRŽAVANJA ZA JEDNU PERGOLU ILI CARPORTO
HRUSLUGA259,00 €25 %64,75 €323,75 €
2RADNI SAT SERVISERAHRSAT49,00 €25 %12,25 €61,25 €
3VRIJEME PUTOVANJA SERVISERAHRSAT25,00 €25 %6,25 €31,25 €
3RADNI SAT V RADIONICIHRSAT29,00 €25 %7,25 €36,25 €
4KILOMETRAŽAHRKM0,49 €25 %0,12 €0,61 €

VAŽNO!

Redovita usluga godišnjeg održavanja uključuje sljedeće radove:

  • pregled i kontrola funkcioniranja,
  • pregled mehaničkih dijelova,
  • pregled električnih dijelova,
  • pregled i podešavanje funkcija elektronike,
  • čišćenje žljebova

Prvi radni sat usluge servisa naplaćuje se u cijelosti, bez obzira na trajanje intervencije. Uz to, korišteni materijal naplaćuje se prema inventaru i trenutno važećem cjeniku. Za nabavu potrebnih rezervnih dijelova i potrošnog materijala odgovoran je izvođač, a platitelj rezervnih dijelova, nakon isteka jamstvenog roka i potrošnog materijala za pojedine uređaje je naručitelj. Prilikom izvođenja većih intervencijskih i redovitih radova (zamjena neispravnih dijelova), naručitelj će unaprijed potvrditi vrijednost tih radova prema predračunu izvođača. Izvođač će izdati račun za svaku izvedenu intervenciju održavanja na temelju stvarnih troškova, dostavljenog radnog naloga, odnosno ugrađenog materijala, potpisanog od strane naručitelja i važećeg cjenika izvođača. Sve uplate i nalozi podliježu općim uvjetima poslovanja tvrtke SOLTEC d.o.o., koji su javno dostupni na: opći uvjeti poslovanja.